Kogo dotyczy

Inwestora planującego zmienić zagospodarowanie terenu, w przypadku braku planu miejscowego, poprzez budowę obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych a także osoby zamierzającej zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Wymagane dokumenty

Wniosek wraz z załącznikami (są określone we wniosku)

Formularze/wnioski do pobrania

Opłaty Od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 107zł. (Zabudowa mieszkaniowa - bez opłaty skarbowej)
Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta Zakopane (pokój nr 6 na 1 piętrze) lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta. Numer rachunku: BANK PEKAO SA O/ZAKOPANE UL. KRUPÓWKI 19 34-500 ZAKOPANE nr konta stary: 96106000760000320000266018, nowy: 76124047481111000048828147, NIP 736-000-77-98, z chwilą złożenia wniosku. Zabudowa mieszkaniowa - bez opłaty skarbowej.

Miejsce składania dokumentów

Dziennik Podawczy Urzędu Miasta Zakopane,
ul. Kościuszki 13, parter - hall,
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 9.00 - 17.00, przyjęć stron: 10.00 – 16.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30, przyjęć stron: 9.00 – 14.00, (środy 9.00 – 12.00)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zakopane w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pliki do pobrania