Zasady przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta Zakopane, który może być przyznany przedsięwzięciom i wydarzeniom o zasięgu, randze i znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadregionalnym lub lokalnym, organizowanym na terenie Miasta Zakopane, którego realizacja przyczynia się do promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Miasta Zakopane lub ma istotne znaczenie dla mieszkańców Miasta Zakopane.