Kogo dotyczy

Inwestora planującego zrealizować inwestycję celu publicznego w terenie bez planu miejscowego.

Wymagane dokumenty

Wniosek wraz z załącznikami (są określone we wniosku)
Opłaty Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 107zł.
Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta Zakopane (pokój nr 6 na 1 piętrze) lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta. Numer rachunku: BANK PEKAO SA O/ZAKOPANE UL. KRUPÓWKI 19 34-500 ZAKOPANE nr konta: 76124047481111000048828147, NIP 736-000-77-98, z chwilą złożenia wniosku.

Miejsce składania dokumentów

Dziennik Podawczy Urzędu Miasta Zakopane,
ul. Kościuszki 13, parter - hall,
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 9:00 - 17:00, przyjęć stron: 10:00 – 16:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30, przyjęć stron: 9:00 – 14:00, (środy 9:00 – 12:00)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zakopane w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pliki do pobrania