Dokumenty, które należy złożyć aby dokonać wpisu do ewidencji "innych obiektów świadczących usługi hotelarskie" / pokoje gościnne/ prowadzonej przez Burmistrza Miasta Zakopane:
- wypełnione załączniki : Nr 1 – opis obiektu, Nr 2 – wniosek o dokonanie wpisu
- aktywny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo nr NIP lub też aktualny nr KRS, o ile jest podmiotem posiadającym wpis do KRS (kod PKD nr 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania).

W danych adresowych – w adresie głównego miejsca wykonywania działalności lub w adresie dodatkowych miejsc wykonywania działalności należy wpisać adres, pod którym prowadzony jest "wynajem pokoi gościnnych".

Komplet dokumentów należy złożyć w godzinach przyjmowania stron w pok. 207.
Niezbędny jest dokument tożsamości, a w przypadku dokonywania wpisu dla innej osoby należy przedłożyć dokument tożsamości podmiotu, dla którego dokonujemy wpisu. Koszt tabliczki ewidencyjnej wynosi 30.75 zł – płatne w kasie Urzędu Miasta.

(EM)