UWAGA
Wniosek o zajęcie pasa drogowego drogi publicznej gminnej należy złożyć w terminie 30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.