Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych na obszarze gminy Zakopane