Straż Miejska w Zakopanem rozpoczęła przeprowadzanie kontroli nieruchomości w zakresie spalania odpadów w paleniskach domowych pieców i kotłów grzewczych. Badane są piece, w których zachodzi podejrzenie o spalanie śmieci, gdy z komina wydobywa się dym o charakterystycznej barwie lub zapachu. Straż Miejska może badać paleniska na podstawie nadanych przez burmistrza uprawnień, pozwalających kontrolować prywatne posesje celem wyeliminowania przypadków spalania odpadów.

Zgodnie z umową podpisaną przez Urząd Miasta Zakopane tego lata, pierwsze próbki do badań na Politechnice Krakowskiej mają zostać dostarczone do 15 grudnia.

W ramach w/w analizy laboratorium przeprowadzi:

- badania morfologiczne i organoleptyczne;

- oznaczenie zawartości pozostałości tworzyw sztucznych i metali ciężkich;

- oznaczenia zawartości fenolu i azotu organicznego;

wraz z odrębnym opisem dla każdej z analiz, celem wskazania czy uzyskane wyniki potwierdzają spalanie odpadów w piecach do ogrzewania budynków.

Uzyskane wyniki pozwolą służbom miejskim jednoznacznie stwierdzić fakt spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków, co w myśl obowiązujących przepisów podlega karze grzywny wg przepisów Kodeksu Wykroczeń lub może skutkować postępowaniem sądowym. Za palenie śmieci grozi mandat w wysokości do 500 zł.

Zwracamy się z prośbą o nieutrudnianie wykonywania obowiązków służbowych Strażnikom Miejskim.

(MJ)